TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

I – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 1. Chức danh: Kế toán giá thành sản phẩm
 2. Số lượng: 03 Nhân viên
 3. Thu nhập: Từ 10 – 13 triệu/tháng

II – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Công việc theo dõi, kiểm tra:
 • Hàng tồn kho (hạch toán xuất kho, đối chiếu, lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, kiểm soát nhập xuất tồn kho thực tế).
 • Số lượng & giá trị dầu tiêu hao hàng tháng, chi phí dao cụ, sửa chữa… đến từng bộ phận theo quy định.
 • Trừ tạm ứng lương và các khoản ốm đau, thai sản của CBCNV
 1. Công việc tập hợp:
 • Chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, chi phí sửa chữa hoàn thành.
 • Chi phí sản xuất và tính giá thành theo thực tế.
 1. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế..
 2. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong công ty (lập, trích khấu hao, tình hình tăng giảm, theo dõi bộ phận sử dụng, kiểm kê, thanh lý,…)
 3. Hạch toán chi phí, phân bổ chi phí sản xuất khi tính giá thành sản phẩm.
 4. Bóc tách, so sánh chi phí thực tế cho từng công trình, sản phẩm so với định mức.
 5. Cuối tháng đối chiếu chốt số liệu với thủ kho.
 6. Lưu giữ chứng từ, sổ sách liên quan đến phần việc đảm nhiệm
 7. Thực hiện các công việc khác khi được CBQL cấp trên giao phó.

III – YÊU CẦU

 1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.
 2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tính giá thành trong các đơn vị sản xuất.
 3. Kỹ năng tin học: Thành thạo phần mềm kế toán, word, excel…
 4. Kiến thức: Hiểu biết về chi phí sản xuất, giá thành
 5. Tính cách
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó.
 • Chịu được áp lực cao và có trách nhiệm cao trong công việc
 1. Kỹ năng khác
 • Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo

IV – HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

 • Ứng viên nộp CV vào hòm thư: info@woodsland.com.vn
 • Thông tin liên hệ: 0961. 707 606 (Mr. Trung)
 • Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2020 – 12/01/2021

Share this post