Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng với lãnh đạo Tỉnh Tuyên Quang thăm Công ty CP Woodsland Tuyên Quang và tặng quà CBCNV của công ty, ngày 13/10/2020.

Thăm Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Tuyên Quang là điểm sáng về trồng rừng và điều quan trọng là người dân đã được hưởng lợi từ các chính sách thu hút đầu tư, chế biến gỗ rừng trồng. Việc phát triển các công ty chế biến gỗ xuất khẩu tại tỉnh là chủ trương đúng đắn. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ việc gì có lợi cho dân thì làm”. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Công ty thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối với người lao động, bảo vệ môi trường, liên kết chặt chẽ với người trồng rừng tổ chức sản xuất hiệu quả. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

(Trích thanhphotuyenquang.gov.vn)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *