Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Tiếp đón Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang có 2 đồng chí giám đốc nhà máy .Hai đồng chí đã giới thiệu mô hình hoạt động và qui trình chế biến gỗ tại nhà máy.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *