Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm và kiểm tra một số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục chương trình công tác, ngày 20-2, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

https://baotuyenquang.com.vn//chinh-tri/trong-tinh/doan-cong-tac-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-tham-va-kiem-tra-mot-so-co-so-san-xuat-tren-dia-ban-tinh-128933.html

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *