Công ty CP Woodsland Tuyên Quang gia nhập HĐTV Công ty TNHH lâm nghiệp Tuyên Bình

Ngày 29/12/2020, Công ty TNHH lâm nghiệp Tuyên Bình tổ chức Hội nghị HĐTV lần thứ nhất, được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tuyên Bình, có vốn điều lệ của nhà nước và thêm thành viên thứ hai là Công ty CP Woodsland Tuyên Quang.
Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh- thành viên Ban sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn và một số cơ quan, đơn vị DN. Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, dự họp có đồng chí Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh và Hiệp hội DNNVV tỉnh.
Bà Đỗ Thị Bạch Tuyết- người đại diện phần vốn Cty CP Woodsland và ông Nguyễn Ngọc Tháp- người đại diện phần vốn Nhà nước- hai thành viên Công ty TNHH lâm nghiệp Tuyên Bình tại cuộc họp.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *